генератордук коопсуздук

Биздин команда эми продукцияларыбызды ишенимдүү түрдө тартуулай алат. Мындан ары даамдардын өндүрүшү жаңы генератордун жардамы менен ишке кирет. Бул генератор токтун күтүүсүз термелүүсүнөн сактайт.

Наабайкананын сатуу бөлүмү